Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
2019 - Január

1.K. 2Móz 23,6* Lk 16,19-20 Józs 1,1-9* Lk 4,16-21

2.Sze. 1Móz 45,24* Kol 3,13 Józs 24,1-2* 1Móz 1,1-13

3.Cs. Zsolt 97,10* 1Pt 5,10 2Móz 2,1-10* 1Móz 1,14-25

4.P. Hag 1,9* Róm 12,11 1Móz 21,1-7* 1Móz 1,14-15

5.Szo. Ézs 45,23-24* JnJel 1,8 1Móz 9,12-17* 1Móz 2,4-17

6.V. Zsolt 81,14* Tit 2,11-12 Mt 2,1-12* Ef 3,1-7

7.H. Jer 9,6* Jak 1,12 1Ján 3,1-6* 1Móz 2,18-25

8.K. Zsolt 25,3* 2Kor 7,5-6 4Móz 24,15-19* 1Móz 3,1-13

9.Sze. 2Sám 7,21* 1Ján 4,9 Ef 4,17-24* 1Móz 3,14-24

10.Cs. Ezsd 8,31* Ján 10,27-28 1Ján 1,5-7* 1Móz 4,1-16

11.P. Zsolt 4,8* 1 Tim 6,17 Ézs 66,18-23* 1Móz 6,5-22

12.Szo. 5Móz 18,14* Kol 1,9-10 Zak 8,20-23* 1Móz 7,1-16

13.V. Ézs 54,8* Róm 2,4 Józs 3,5-17* Mt 3,13-17

14.H. Jer 24,7* ApCsel 10,36 ApCsel 10,37-48* 1Móz 7,17-24

15.K. Zsolt 22,23* Mát 28,8 1Kor 2,11-16* 1Móz 8,1-12

16.Sze. 5Móz 13,7-9* Gal 5,1 Róm 8,26-30* 1Móz 8,13-22

17.Cs. Józs 5,14* Mt 13,16 Ef 1,3-10* 1Móz 9,1-17

18.P. Zsolt 18,7* Mt 9,29-30 Kol 2,1-7* 1Móz 9,18-29

19.Szo. Ézs 14,27* Róm 8,31 Mt 6,6-13* 1Móz 11,1-9

20.V. Zsolt 139,3* Mt 10,29 Róm 12,9-16* Jn 2,1-11

21.H. Zsolt 46,8* 2Thessz 3,3 5Móz 4,5-13* Róm 1,1-7

22.K. 5Móz 30,2-3* Jak 4,8 Róm 9,31-10,8* Róm 1,8-17

23.Sze. Ez 37,26* Ef 2,17 Gal 5,1-6* Róm 1,18-23

24.Cs. Jer 31,9* Lk 19,10 ApCsel 15,22-31* Róm 1,24-32

25.P. Zsolt 104,24* Mt 6,28-29 Jer 14,1-9* Róm 2,1-16

26.Szo. Jer 31,38* JnJel 21,26 5Móz 33,1-4* Róm 2,17-29

27.V. Zsolt 119,116* Jn Jel 3,8 2Móz 3,1-15* Mt 17,1-9

28.H. Zsolt 118,15-16* Fil 4,4 ApCsel 16,9-15* Róm 3,1-20

29.K. Jer 14,8* 1Kor 13,12 Róm 15,7-13* Róm 3,21-31

30.Sze. Zsolt 115,12*Lk 10,20 Ruth 1,1-21* Róm 4,1-12

31. Cs. Péld 12,18* Jak 3,4-5 ApCsel 13,42-52*Róm 4,13-25

2019 - Február

1.P. Zsolt 5,2-3* Mk 9,24 Kol 1,24-29* Róm 5,1-11

2.Szo. Zsolt 30,12* Lk 17,15 JnJel 15,1-4* Róm 5,12-21

3.V. Jer 31,31* Zsid 12,22-24 1Kor 1,4-9* Mt 21,28-32

4.H. Zsolt 19,8* Kol 2,3 Mt 21,18-22* Róm 6,1-11

5.K. Zsolt 9,10* Lk 18,7 Mt 8,28-34* Róm 6,12-23

6.Sze. Jer 22,29* 1 Thessz 5,6 Hós 2,20-25* Róm 7,1-6

7.Cs. Zsolt 1,3* Ján 15,8 Náh 1,2-6* Róm 7,7-13

8.P. 4Móz 14,19* Mt 6,12 Kol 2,8-15* Róm 7,14-25

9.Szo. Zsolt 18,36* Ef 6,10 Ézs 51,1-6* Róm 8,1-17

10.V. Zsolt 38,23* Mk 4,38 Mk 4,35-41* 2Kor 1,8-11

11.H. Zsolt 16,11* Gal 5,22-23 2Kor 3,9-18* Róm 8,18-25

12.K. Dán 9,9* Lk 6,36 Ján 1,43-51* Róm 8,26-30

13.Sze. Ézs 63,16 * Mt 6,9 Ján 3,31-36* Róm 8,31-39

14.Cs. Ézs 46,9* Zsid 12,2 JnJel 1,1-8* Róm 9,1-5

15.P. Ez 36,26* Róm 6,18 1Kor 2,6-10* Róm 9,6-13

16.Szo. Zsolt 117,1* Ef 4,6 4Móz 6,22-27* Róm 9,14-29

17.V. Zsolt 66,8-9* Ef 1,12 Préd 7,15-18* Mt 20,1-16

18.H. Jób 5,18* 1Pt 5,6-7 Luk 19,1-10* Róm 9,30-10,4

19.K. Zsolt 119,81* Ján 8,31 5Móz 7,6-12* Róm 10,5-13

20.Sze. Zsolt 143,6* Mt 11,28 Róm 4,1-8* Róm 10,14-21

21.Cs. Zsolt 19,13* Ján 6,37 1Kor 3,1-8* Róm 11,1-10

22.P. Ézs 33,24* Róm 5,1-2 Mal 3,13-18* Róm 11,11-24

23.Szo. Ámos 9,13-14* JnJel 22,2 1Kor 1,26-31* Róm 11,25-36

24.V. Zsolt 89,2* Ján 1,16 ApCsel 16,9-15* Lk 8,4-15

25.H. Jer 50,20* Róm 5,11 5Móz 32,44-47* 1Sám 1,1-20

26.K. 3Móz 19,34* 3Ján 1,5-6 Ez 33,30-33* 1 Sám 1,21-28

27.Sze. Ez 34,16* Mt 18,12 Lk 6,43-49*1Sám 2,1-11

28.Cs. Ézs 40,6-8* Mt 24,35 1Thessz 1,2-10* 1Sám 2,12-26

Útmutató

Mellékletben is letölthető

Bulgária-telepi Református Gyülekezet - 400628 Kolozsvár - Arad út 10 szám
Felhasználó: Jelszó: